Lasur Biuro Rachunkowe Blog

Na stronie internetowej http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat można sprawdzić czy firma jest lub była podatnikiem VAT. Wystarczy podać NIP albo nazwę.

W bazie MF umieszczono podatników , którym z różnych powodów odmówiono rejestracji albo wykreślono z rejestru podatników VAT. Umieszczono tam również firmy, które wprawdzie wykreślono , ale potem przywrócono rejestrację, gdy podatnik udowodnił, że nie narusza przepisów o VAT. Uruchomienie takiej publicznej wyszukiwarki wynika z wejścia w życie ustawy z 24 listopada 2017r. mające przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2491). System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej w skrócie STIR pozwala na walkę z oszustami skarbowymi, przede wszystkim z karuzelami VAT, przez blokowanie rachunków bankowych na 72 godziny z opcją przedłużenia do trzech miesięcy.

 

Za Rzeczpospolita z dnia 2018-01-17