Lasur Biuro Rachunkowe Blog

Błąd nr 1: Element element OsobaFizyczna w obszarze nazw http://crd.gov.pl ma nieprawidłowy element podrzędny element NIP w obszarze nazw.

Gdy widzisz taki błąd świadczy on o problemach z wysyłaniem deklaracji.

Skontaktuj się z nami by rozwiązać problem.

Czy widzisz ten komunikat w RAKSIE

Deklaracja VAT-7 z dnia wystawiona dla "Przykładowa Firma" - nie sprawdzono statusu. Wystąpił błąd komunikacji z systemem e-Deklaracji.

RAKS oprogramowanie dla biur rachunkowych ma problem z przekazaniem dokumentów elektronicznych.

 

 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r. Wprowadza ona nowe regulacje prawne w zakresie PIT i VAT, które mają pomóc w rozwoju fotowoltaniki w Polsce.

 

Zmiany w VAT na urządzenia OZE

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, stawka VAT w wysokości 8% na urządzenia OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, można było zastosować tylko, jeśli zamontowane zostały na budynku mieszkalnym. W przypadku, kiedy z przyczyn technicznych lub innych montaż wykonano na gruncie, lub budynku gospodarczym, konieczne było zastosowanie stawki VAT w wysokości 23%. Nowe przepisy wprowadzają zmianę. Obecnie możliwe jest zastosowanie stawki VAT 8% niezależnie od tego, gdzie zostały zainstalowane urządzenia OZE, jeżeli związane są one z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2.

 

Zwolnienie z PIT

Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie PIT. Dotychczas ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dotacji na instalacje urządzeń OZE mogli skorzystać jedynie uczestnicy programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki zmianie brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ze zwolnienia mogą korzystać także uczestnicy programu „Mój prąd”, który także jest związany z rozwojem fotowoltaniki.

 

LASUR to biuro rachunkowe w Warszawie, usługi księgowe, wiedza i doświadczenie. Biuro rachunkowe LASUR działa już od ponad 20 lat. Nieustannie śledzi zmieniające się przepisy prawa podatkowego, dzięki czemu znajduje najkorzystniejsze wyjście z każdej sytuacji. Zapraszamy do współpracy.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu ZUS 2019

Jak umotywować wniosek do ZUS o zgodę na opóźnienie opłaty składki chorobowej

ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, jeśli przedsiębiorca wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem US 9. Gdy przekroczenie było nieznaczne i z uzasadnionych powodów, jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.

W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przez sformułowanie „nieopłacenie w terminie składki należnej" należy rozumieć trzy sytuacje: nieopłacenie w ogóle w terminie składki za dany miesiąc, opłacenie składki w niepełnej wysokości oraz opłacenie składki z przekroczeniem terminu.

Pomagamy przedsiębiorcom pisać uzasadnienie o przywrócenie ubezpieczenia chorobowego. Skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym LASUR