Lasur Biuro Rachunkowe


Rodzinne Biuro Rachunkowe - Iwona Woźniak

Podstawowy zakres mojej działalności to obsługa księgowa. Od 2003 roku dopasowuje optymalną ofertę dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Aktywnie współpracuje i tworzę rozwiązania korzystne dla Klienta.

 

Obsługa księgowa na "najwyższym poziomie" Warszawa Ochota

Ryczałt ewidencjonowany, Książki przychodów i rozchodów (KPiR), Pełna księgowość - Księgi handlowe. Księgowanie dokumentów źródłowych. Obliczanie comiesięcznych (kwartalnych) zaliczek PIT, CIT. Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych. Prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnych z obowiązujący przepisami.

Dla podmiotów zgłoszonych do VAT prowadzę ewidencję podatku VAT, sporządzam deklaracje VAT 7 (VAT-7K). Dla podmiotów dodatkowo zgłoszonych do transakcji UE sporządzam ewidencje WDT i WNT, sporządzam i wysyłamy informacje VAT-UE. Na podstawie pełnomocnictwa wysyłam e-deklaracje za podatnika oraz reprezentuje go w urzędach (skarbowym, GUS, ZUS).

 

Jako biuro rachunkowe Lasur Prowadzimy obsługę kadrową i płacową Firmy polegającą na

 • sporządzaniu umów cywilno-prawnych ( umowy o pracę/zlecenia, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy) i prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (akta osobowe)
 • zgłaszaniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych
 • wysyłaniu comiesięcznych deklaracji ZUS
 • naliczaniu wynagrodzeń i premii
 • sporządzaniu list płac
 • kontroli płatności składek ZUS i podatku PIT 4
 • sporządzaniu rocznych sprawozdań do Urzędu Skarbowego o dochodach pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla pracowników PIT 11

  

Dla stałych oraz dla potencjalnych klientów proponujemy

 • usługi doradztwa podatkowego obejmujące kluczowe aspekty przy zakładaniu działalności gospodarczej - jakie formy opodatkowania są najkorzystniejsze dla konkretnego rodzaju usług/sprzedaży
 • wsparcie i reprezentacja w urzędzie na etapie zakładania Firmy
 • doradztwo i wsparcie przy przejmowaniu i wykupowaniu Firmy przez osobę fizyczną lub prawną
 • monitorowanie i wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla działających projektów (zmiana formy opodatkowania, dofinansowania projektami unijnymi)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatków (wpływ ponoszonych wydatków na podatki należne)
 • doradztwo dotyczące formy zatrudnienia pracowników i wyszukiwanie możliwości dofinansowania z urzędu pracy

  

Rodzinne Biuro Rachunkowe Lasur współpracuje ze specjalistami

Dzięki stałej dobrej współpracy ze specjalistami wielu branż oferujemy naszym klientom usługi

 • szkolenia, dokumentacja i pełna obsługa BHP
 • ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczenia grupowe dla pracowników, ubezpieczenia na życie
 • finansowanie za pomocą kredytów i pożyczek

Kontakt Rodzinne Biuro Rachunkowe Lasur